Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Смолигівська громада» (код ЄДРПОУ: 04332393) був реорганізований і увійшов до складу Торчинської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Смолигівська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Торчинської громади

Необхідні документи для проведення державної реєстрації прав

Для проведення державної реєстрації прав особа обов’язково подає:

  • заяву встановленої форми (оформлюється державним реєстратором в електронній формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно);
  • копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
  • документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав на нерухоме майно (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
  • документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво тощо);

Якщо документи подає представник власника, користувача додатково до вище перелічених документів подаються:

  • копія документа, що підтверджує повноваження представника (копія довіреності або іншого документа, що посвідчує відносини представництва);
  • копію документа, що посвідчує особу власника, користувача (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків власника, користувача (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України;.

 

 

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав (частина 4 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»):

 

1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) інваліди I та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

 

У разі якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки менші, ніж 5 робочих днів, особи, визначені пунктами 1-9 цієї частини, не звільняються від сплати адміністративного збору.

 

 

Розмір плати на 2017 рік

за проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, їх обтяжень

н/п

Вид послуги

Вартість послуги

1.

за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс),

0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 160 грн.

2.

за державну реєстрацію інших речових прав, похідних від права власності (крім іпотеки)

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 80 грн

4.

за державну реєстрацію обтяжень, іпотеки

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 80 грн

5.

за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника

0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 60грн.

6.

за надання інформації у паперовій формі

0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 40 грн.

7.

за державну реєстрацію права

власності у строк 2 робочі дні

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб, 1 600 грн.

8.

за державну реєстрацію права

власності  у строк 1 робочий день

2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 3200 грн.

9.

за державну реєстрацію права власності протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви

5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 8000 грн.

10.

За державну реєстрацію інших речових прав, похідних від права власності (крім іпотеки) у строк 2 робочих дні

0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 800 грн.

11.

За державну реєстрацію інших речових прав, похідних від права власності (крім іпотеки) у строк 1 робочий день

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб, 1 600 грн.

12.

За державну реєстрацію інших речових прав, похідних від права власності (крім іпотеки) у строк 2 години

2,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 4000 грн.

         


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua